Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en dit in overeenstemming met de wet.

 1. Onze bedrijfsgegevens
  Promo-textiel bv, Zwingelaarstraat 4, 8860 Lendelede.
  BTW-nummer: BE 0810-637-710
  Websites : promo-textiel.be en www.promo-gifts.be  
          
 2. Gebruik van uw E-mailadres:
  Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

 3. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 4. Postadres : wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 5. Telefoonnummer: wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 6. Bijzondere persoonsgegevens : de verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens : als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 8. Veiligheid opslag van gegevens
  1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  3. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.

 9. Toegang tot uw gegevens: op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 10. Contact: Als u wenst te reageren op onzs privacybeleid, kun u contact opnemen:
  1. Op het volgende e-mailadres: info@promo-textiel.be
  2. Op het volgende telefoonnummer: 051/310345

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.