Retourneren en klachten

Retourneren

Het retourneren  van goederen die een bewerking hebben ondergaan (bedrukt, geborduurd ...) is niet mogelijk.

Retourzendingen van onbewerkte goederen worden slechts geaccepteerd na onze schriftelijke bevestiging en op voorwaarde dat de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening zijn.

Klachten over onbewerkte goederen

Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na factuurdatum, en dienen schriftelijk te gebeuren.
Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
Indien is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft Promo-textiel bv de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen aan de klant.

Klachten over gepersonaliseerde goederen

Niet tevreden over uw bestelling van gepersonaliseerde goederen? Een fabricagefout? Te weinig exemplaren geleverd? Of slechte drukkwaliteit?
Maak binnen de 8 dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk (via e-mail of brief) melding van uw klacht. Stuur een exemplaar op met een begeleidende brief of mail ons een foto of filmpje waaruit het probleem blijkt. Wij analyseren dan het probleem en overleggen samen met u over een oplossing. Pas wanneer u tevreden bent, zijn wij dat ook.

Let wel, kleine afwijkingen in formaat, kleur, materiaal kunnen voorkomen. Verbeteringen en/of modelwijzigingen zijn ons voorbehouden.